A A A

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

Upisi u više godine studija Odjela za biotehnologiju provode se u Studentskoj službi od 02. rujna do 20. rujna 2019. godine od 11:00 do 14:00 sati.
Dokumenti potrebni za upis:

1. Obrazac za upis u akademsku godinu 2019./2020.
2. Obrazac za ponovni upis kolegija - ovjeren od strane ECTS koordinatora
3. Suglasnost
4. Potvrda o uplati troškova upisnine u iznosu od 300,00 kn (studenti koji prelaze sa drugog visokog učilišta troškovi upisnine iznose 380,00kn)
5. Potvrda o uplati participacije troškova školarine (za studente koji plaćaju troškove školarine)

 

ODJEL ZA FIZIKU

Upisi u više godine studija Odjela za fiziku provode se u Studentskoj službi od 02. rujna do 25. rujna 2019. godine od 11:00 do 14:00 sati.
Dokumenti potrebni za upis:

1. Obrazac za upis u akademsku godinu 2019./2020. 
2. Obrazac za ponovni upis kolegija - ovjeren od strane ECTS koordinatora
3. Potvrda o uplati troškova upisnine u iznosu od 300,00 kn (studenti koji prelaze sa drugog visokog učilišta troškovi upisnine iznose 380,00kn)
4. Potvrda o uplati participacije troškova školarine (za studente koji plaćaju troškove školarine)

Napomena: Molimo studente da provjere postupak ispunjavanja Obrasca za ponovni upis kolegija i termine u kojem se mogu javiti ECTS koordinatoru na mrežnim stranicama Odjela.

 

ODJEL ZA INFORMATIKU

Informacije o upisima u više godine preddiplomskog i diplomskih studija Odjela za informatiku za akademsku godinu 2019./2020. 

Informacije za upis prijelaznika u akademsku godinu 2019./2020.

Dokumenti potrebni za upis:

1. Obrazac za upis u akademsku godinu 2019./2020. 
2. Potvrda o uplati troškova upisnine u iznosu od 300,00kn (studenti koji prelaze sa drugog visokog učilišta troškovi upisnine iznose 380,00kn)
3. Potvrda o uplati participacije troškova školarine (za studente koji plaćaju troškove školarine)

ODJEL ZA MATEMATIKU

Upisi u više godine studija Odjela za matematiku provode se u Studentskoj službi od 02. rujna do 20. rujna 2019. godine od 11:00 do 14:00 sati.

Informacije o upisima u više godine studija Odjela za matematiku za akademsku godinu 2019./2020.

Za studente koji prelaze s drugih visokih učilišta ili nastavljaju prethodno prekinuti studij upisi u više godine studija odvijat će se u periodu od 9. do 13. rujna 2019. godine od 11:00 do 14:00 sati.

Informacije o upisima u više godine studija Odjela za matematiku za studente koji prelaze s drugih visokih učilišta ili nastavljaju prethodno prekinuti studij za akademsku godinu 2019./2020.

Dokumenti potrebni za upis:

1. Obrazac za upis u akademsku godinu 2019./2020. 
2. Obrazac za ponovni upis kolegija 
3. Potvrda o uplati troškova upisnine u iznosu od 300,00kn (studenti koji prelaze sa drugog visokog učilišta troškovi upisnine iznose 380,00kn)
4. Potvrda o uplati participacije troškova školarine (za studente koji plaćaju troškove školarine)

Napomena: Molimo studente da provjere postupak ispunjavanja Obrasca za ponovni upis kolegija u Informacijama o upisima u više godina studija ili na mrežnim stranicama Odjela.

 

U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu ili Potvrda iz sustava e-Građani (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša 
  • Potvrdu o smještaju u studentskom domu
  • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu

 

Odluka o kriterijima i uvjetima participiranja redovitih studenata u troškovima studija u 2019./2020. akademskoj godini 

Odluka o visini paticipacije u troškovima studija za studente koji će u 2019./2020. akademskoj godini upisati 1. i više godine studija 

Odluka o troškovima upisa u prvu i više godine studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2019./2020. akademskoj godini