A A A

Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrše se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice www.postani-student.hr.

Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici www.postani-student.hrwww.studij.hr.

Natječaj za upis u 1. godine preddiplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. 

Upisi na 1. godine preddiplomskih studija Odjela za fiziku, Odjela za informatiku i Odjela za matematiku, u jesenskom roku, provode se u Studentskoj službi 19. rujna 2019. godine od 10:00 do 14:00 sati.  Kandidati su dužni osobno pristupiti upisu.

Dokumenti koje kandidati prilažu visokom učilištu prilikom upisa:

1. Jedna fotografija veličine 4x6 cm
2. Svjedodžba o državnoj maturi
3. Preslika osobne iskaznice
4. Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta te se 2019./2020. ak. god. ponovno upisuju u prvu godinu studija, obvezni su, u svrhu    utvrđivanja prava na subvenciju MZO-a, dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog visokog učilišta o datumu upisa u 1. godinu te broju stečenih ECTS-a i  broju semestara koje su iskoristili na teret MZO-a do završetka ili ispisivanja sa studija.
5. Potvrda o uplati participacije u troškovima studija (školarine) za kandidate koji imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog   studiranja na teret MZO-a.
6. Potvrda o uplati upisnine (troškova upisa) u visini 380,00 kn

U svrhu ostvarivanja više razine prava na studentsku prehranu pristupnici prilikom upisa prilažu:

  • Potvrdu MUP-a o prebivalištu ili Potvrda iz sustava e-Građani (za studente čije je prebivalište izvan Primorsko goranske županije te na području općina: Brod Moravice, Fužine, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad i Vinodolska općina, na području gradova: Crikvenica, Čabar, Delnice, Novi Vinodolski, Rab i Vrbovsko, te otoka: Cres, Krk i Lošinj)
  • Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša 
  • Potvrdu o smještaju u studentskom domu
  • Rješenje nadležnog ministarstva o izrazito niskom socijalnom statusu

 

Podaci za uplatu upisnine, odnosno školarine:

Odjel za fiziku - IBAN: HR0823600001400485159
Odjel za informatiku - IBAN: HR0423600001400485134
Odjel za matematiku: IBAN: HR7923600001400485142

Poziv na broj primatelja - upisati OIB kandidata kojemu se dodaje -2 za upisninu, odnosno -1 za školarinu.
Opis plaćanja: Upisnina, odnosno Participacija troškova 1. godine studija